Europa w średniowieczu ogólny zarys dziejów ustroju politycznego i społecznego Formy państwa feudalnego. W świetle aktualnych badań przyjąć można – w pewnym uproszczeniu – że rozwój państwa epoki feudalizmu dokonywał się z reguły przez cztery kolejno po sobie następujące formy państwa: a)monarchia wczesnofeudalna b)rozdrobnienie feudalne c)monarchia stanowa d) monarchia absolutna.Continue Reading

UPADEK EUROPY Anatomia kryzysu Od czasów, gdy Europa osiągnęła szczyt swej potęgi, to jest od pierwszych lat XX wieku, zaczęły pojawiać się głosy, że ten sukces będzie nieuchronnym początkiem jej całkowitego upadku. I rzeczywiście, przepowiednie katastrofistów na naszych oczach zaczynają się sprawdzać. W Europie rodzi się coraz mniej dzieci, powszechnieContinue Reading

Subkultury młodzieżowe Co to jest subkultura? Jak stare jest to pojęcie? Czy rodzice mogą oddziaływać na dzieci należące do subkultur? Od czego zależy wybór subkultury przez młodego człowieka? Charakterystyczne cechy subkultur, ich struktura i funkcjonowanie. Uczestnictwo w subkulturze – szansa rozwoju czy może realne zagrożenie? Poniższą pracę napisała Katarzyna Czaniecka,Continue Reading