Subkultury młodzieżowe Co to jest subkultura? Jak stare jest to pojęcie? Czy rodzice mogą oddziaływać na dzieci należące do subkultur? Od czego zależy wybór subkultury przez młodego człowieka? Charakterystyczne cechy subkultur, ich struktura i funkcjonowanie. Uczestnictwo w subkulturze – szansa rozwoju czy może realne zagrożenie? Poniższą pracę napisała Katarzyna Czaniecka,Continue Reading